Opis

Kapacitet podizanja sa bloka: 999kg
Kapacitet podizanja bez bloka: 500kg
Mak. visina sa bloka: 6m
Mak. visina bez bloka: 12m
Brzina podizanja sa bloka: oko 5,0 m / min
Brzina podizanja bez bloka: oko 10m / min
Snaga: 1600 V
Snaga: 230V
Debljina metalnog kabla 5 mm
Dužina kabla: 12m
Klasa zaštite: IP54
Klasa izolacije: KL